Dlaczego warto korzystać z podręcznika To jest chemia 1 w szkołach ponadpodstawowychChemia to przedmiot postrzegany przez wielu uczniów jako mało zrozumiały. Problemy w nauce mogą rozpocząć się już w szkole podstawowej i pogłębić w kolejnych latach. Aby wiedza na lekcjach była przekazywana w atrakcyjny sposób, warto skorzystać z odpowiedniego podręcznika. Jedną z ciekawszych propozycji jest książka “To jest chemia 1 (tania książka)” opracowana przez wydawnictwo Nowa Era. Jest to podręcznik przeznaczony do używania w liceum ogólnokształcącym i technikum.

Atrakcyjna forma podręcznika

Podręcznik “To jest chemia 1” jest rezultatem pracy Romualda Hassy, Aleksandry Mrzigod i Janusza Mrzigoda. Obejmuje zagadnienia z chemii ogólnej i nieorganicznej. Autorzy skupili się na przekazywaniu wiedzy w sposób dostosowany do umiejętności młodych ludzi, dopiero wchodzących w dorosłe życie. Książka zawiera dużą ilość ilustracji oraz schematów ułatwiających zrozumienie skomplikowanych przemian chemicznych. Wszystkie strony są kolorowe, co pozwala na szybkie rozróżnianie i zapamiętywanie najważniejszych wiadomości.

Obserwacja doświadczeń chemicznych

Autorzy książki “To jest chemia 1” postawili sobie za zadanie doskonalenie umiejętności młodzieży w zakresie planowania doświadczeń chemicznych. Książka uczy opisywania własnych obserwacji oraz formułowania wniosków. W treści zamieszczono omówienie przykładowych eksperymentów wraz z wyróżnionymi obserwacjami. Na tej podstawie uczniowie mogą tworzyć własne notatki i omawiać je na zajęciach w szkole.

Powtarzanie ważnych wiadomości

Książka proponowana przez wydawnictwo Nowa Era pozwala ćwiczyć umiejętności obliczeniowe oraz powtarzać wiedzę przydatną na kolejnych lekcjach. Na początku każdego działu znajduje się przypomnienie wiadomości ze szkoły podstawowej. Na końcu działu uczeń ma do dyspozycji podsumowanie oraz zadania sprawdzające wiedzę. Niektóre z nich są prezentowane z gotowym rozwiązaniem i komentarzem wyjaśniającym metodę uzyskania właściwego wyniku. 

Zbiór zadań rozszerzający wiedzę

Do podręcznika “To jest chemia 1” dołączony jest również zbiór ponad 200 zadań. Są one uporządkowane przy uwzględnieniu wzrastającego poziomu trudności. Uczniowie mogą w ten sposób uczyć się samodzielnie w domu, a tylko w trudniejszych przypadkach poprosić o pomoc nauczyciela. W związku z tym książka daje kompleksowe wsparcie, a nawet może być inspiracją do rozszerzania wiedzy za pomocą innych źródeł.