Dlaczego podręcznik To jest chemia 1 jest ceniony przez pedagogówChemia należy do przedmiotów szkolnych, które sprawiają trudności wielu uczniom. Poznawanie właściwości substancji oraz wzajemnych oddziaływań wymaga obserwacji doświadczeń i formułowania właściwych wniosków. Nauka może być przyjemniejsza, jeśli na zajęciach nauczyciel zaproponuje wykorzystanie nowoczesnego podręcznika. Bardzo dobrą propozycją jest książka “To jest chemia 1” oferowana przez wydawnictwo Nowa Era. Jest to pozycja uzyskująca wysokie oceny pedagogów i chętnie używana przez uczniów szkół ponadpodstawowych.

Efektywna nauka w szkole

Podręcznik “To jest chemia 1” został opracowany przez zespół autorski w następującym składzie: Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod oraz Janusz Mrzigod. Na początku każdego działu uczniowie mają do dyspozycji przypomnienie materiału ze szkoły podstawowej. Na końcu lekcji autorzy zamieszczają podsumowanie oraz ćwiczenia ugruntowujące wiedzę. W wielu przypadkach, w specjalnych ramkach, umieszczone są komentarze dotyczące poruszanych zagadnień. Książka zawiera także przykładowe rozwiązania zadań. To wszystko powoduje, że uczniowie mogą przyswajać wiedzę dużo bardziej efektywnie niż za pomocą tradycyjnych pomocy naukowych.

Doświadczenia i obserwacje

Na lekcjach chemii młodzież powinna mieć możliwość przeprowadzania doświadczeń chemicznych. Eksperymenty powinny być przygotowane i prowadzone pod czujnym okiem nauczyciela, który zwróci uwagę na najważniejsze kwestie do zapamiętania. Doświadczenia uczą spostrzegawczości oraz kształcą umiejętność budowania własnych wypowiedzi. Młodzi ludzi muszą nie tylko zanotować obserwacje, ale także nauczyć się formułowania wniosków, które wykorzystają na kolejnych lekcjach.

Podręczny zbiór zadań

Te wszystkie działania wspiera książka “To jest chemia 1”. Ponadto zawiera zbiór około 200 zadań z chemii ogólnej i nieorganicznej. Zostały pogrupowane według wzrastającego poziomu trudności, dzięki czemu uczeń może pracować samodzielnie w domu i konsultować metody rozwiązywania zadań na zajęciach w szkole. “To jest chemia 1” to jedna z najlepszych propozycji na rynku wydawniczym w naszym kraju.